Výlet klubu OK1KKL – Uhelné Safari

Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari. Veřejnosti tak umožňují zblízka se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí První zastávkou je vnitřní vyhlídková terasa lomu ČSA, pokračuje se Celý článek Výlet klubu OK1KKL – Uhelné Safari