Výlet klubu OK1KKL – Uhelné Safari

Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari. Veřejnosti tak umožňují zblízka se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí

První zastávkou je vnitřní vyhlídková terasa lomu ČSA, pokračuje se ke korečkovému rýpadlu RK 5000, což je POSLEDNÍ STROJ tohoto typu na světě. Dále rýpadlo KU300 na dobývání uhlí, rýpadlo KU800 pro těžbu nadložních zemin a zakladač ZP6600. Mimo lom vás trasa zavede na mostecký Hipodrom, který patří mezi úspěšně rekultivované území po těžbě. Poslední zastávkou je jezero Most a areál přesunutého děkanského kostela (oficiální název kostel Nanebevzetí Panny Marie), kde nahlédnete do jeho historie.

Počasí vyšlo luxusně a nikdo nepřišel k úrazu. Velký dík patří Martinovi OK1TEC za servis s dopravou.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*